خانه

آبان‌مهر دریچه‎ای است کوچک، بر منظر پهناور اندیشیدن، تا از آن با پاره‎ای از مرا‎جع عظمای اندیشه آشنا شویم و در مسیر تفکّر پرنوا رویم. پروازی است در چهار گوشۀ علم، حکمت، مذهب و عرفان. در این پرواز، سازی می‎سازیم تا به منطق و ریاضی پردازیم. آثار بزرگان ادب را می‎خوانیم، و حیران چشم‎بندیهای ریاضت‎کشان ریاضی می‎مانیم. به گفتۀ چندی از خداوندگاران سخن گوش جان می‎دهیم و به اشارت‌های ابروی اندیشه‌ورزان کهن تاب توان می‎نهیم. القصّه، دست‌زنان و پای‌کوبان این راه را می‎پوییم و به حریفان خوشامد می‎گوییم.

دسته‌بندی کتاب‌ها

تماس با ما

تلفن: 09125087846
پست الکترونیک: info@abanmehr.ir

ارتباط با ما

فرم تماس